Gizlilik Sözleşmesi

Ünvanı: MİİZ GIDA Limited Şirketi
Adresi: ATATÜRKMAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. METROPOL İSTANBUL C1 BLOK NO:2B ATAŞEHİR/İSTANBUL
Telefon:
Müşteri Hizmetleri Telefon: 

Eposta: social@crumb.company 

Mersis Numarası: 0621096474900001

ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Email:
Tarih :

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: MİİZ GIDA Limited Şirketi
Adresi: ATATÜRKMAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. METROPOL İSTANBUL C1 BLOK NO:2B ATAŞEHİR/İSTANBUL 

Telefon: 

Müşteri Hizmetleri Telefon:
Mersis Numarası: 0621096474900001

1.2. ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi :
Telefon:
Email:

MADDE 2 – KONU

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Bu ön bilgilendirme formundaki bilgiler, internet sitesi üzerinden satışa uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında yapmış olduğu ödemeyi üçüncü bir şahsa ait kredi kartı ve sair ödeme aracı ile gerçekleştirdiği ve üçüncü kişinin ödemekten imtina ettiği durumlarda, ödemeden direkt ve bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.crumb.company internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri ve ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İşbu sipariş formunu onaylamanız halinde ödeme yükümlülüğü altına girmektesiniz.

Sözleşme kurulduktan sonra, sistemde kayıtlı e-posta adresinize sözleşmenin bir örneği mail olarak gönderilecektir.

İşbu sözleşme veri sistemimizde 6 ay saklanacak olup, bu süre içerisinde sözleşmeyi tekrar talep etmeniz halinde, tarafınıza mail olarak gönderilecektir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Mezkur 30 günlük süre, Tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla azami 10 (on) gün daha uzatılabilir. 

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, Alıcı’nın bu durumu Ön Bilgilendirme Formu’nun teyidine ilişkin yazılı beyanında açıkça belirtmesi lazımdır. Alıcı’nın bu şekilde belirttiği teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, siparişi verilen ürünün ALICI’ya gönderimi esnasında yaşayacağı her hangi bir aksaklık nedeniyle, ürün ALICI’ya teslim edilemezse, ALICI, SATICI’nın bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığı kabul eder.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketiciye bildirir ve ALICI’ya ürün tutarı iade yapılabilir.

4.8. Sözleşme konusu ürünün herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü ödeme şekline göre karta veya hesabına iade edilir.

4.11. İşbu sözleşmede kararlaştırılmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 5. SİPARİŞ İPTAL

ALICI internet üzerinden sipariş verdiği anda, SATICI ise ürünü kargo şirketine teslim ettiği anda Sözleşmeyi kabul etmiş ve Sözleşme kurulmuş sayılır. Satıcı siparişi kargo şirketine teslim ettiğine dair e-posta ile onay gönderecektir.
Siparişlerinizde adres ve teslim tarihi değişiklikleri ile sipariş iptali, ürün kargo şirketine teslim edilmeden bildirilmelidir. Aksi halde sipariş iptali ile ilgili oluşacak sorunlardan SATICI sorumlu değildir.

Yapılan yanlış ödeme veya sipariş iptallerinde kredi kartınıza ilgili tutarların iadeleri 10 gün süre içinde yapılacaktır. ALICI’nın bilgilerini vermiş olduğu kredi kartının bağlı olduğu bankanın kural ve işleyişine bağlı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

Alışverişiniz esnasında meydana gelecek anlaşmazlıklar sipariş bedeli ile sınırlıdır.

MADDE 6 – GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Crumb.compay, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Crumb , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Crumb’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Crumb’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Crumb.company sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Crumb.company bünyesinde kullanılmaktadır.

Crumb.company üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla ve şirketlerle kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde crumb.company veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin crumb.company arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca crumb.company’ de ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. 

MADDE 7 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Üye yukarıda vermiş olduğu iletişim bilgilerine, crumb.company’nin kendi faaliyet alanına giren konularda promosyon, kampanya ve güncel haber ile ilgili elektronik ileti göndermesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, herhangi bir zamanda günlük email gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir ve ileti alımını reddedebilir.

MADDE 9 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın malı sebepsiz ya da bildirimsiz olarak teslim etmemesinden ya da ayıplı mal tesliminden kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikâmetgahının bulunduğu yerdeki, Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

MIIZ GIDA Ltd. Şti.